Odczynnik do flotacji miedzi

Odczynnik do flotacji rud miedzi jest
stosowany jako jeden ze składników mieszaniny zbieraczy przy flotacji rud miedzi. Jego zastosowanie w zakładach wzbogacanie rud spowodowało wzrost zawartości procentowej miedzi w koncentracie, a także obniżyło zawartość miedzi w odpadach i znacznie poprawiło ekonomię procesu technologicznego flotacji rud miedzi.

Reagent for copper ore flotation is used as one of ingredients of the mixture of collectors at copper ore flotation. Its use in ore enrichment plants led to percentage increase of copper in concentrate, and to decrease od copper content in wastes, significantly improving the economy of technological process of copper ore flotation.